Při nákupu nad 1999 Kč u nás neplatíte poštovné

Dotazy a objednávky též na telefonu 545 241 303

            

NAŠE PORADNY A PORADCI

Hygienické antibakteriální bezoplachové gely v akci

     

Příběh paní Jitky, Pavel Jakeš

31. 10. 2018, 10:37

Paní Jitka ke mně přišla poprvé 10. 1.2018 s tím, že se zhruba asi dva roky snaží s manželem o dítě.

 Z klasického – medicínského hlediska se říká, že „pokud do roku od nechráněného styku se nepodaří otěhotnět, tak je to potřeba začít řešit“

 V tomto případě se to po uplynutí jednoho roku začalo nejprve řešit medicínsky. Za dva roky snažení usoudila, že je čas na změnu a na doporučení své kamarádky, se kterou jsme úspěšně vyřešili stejný problém, přišla do mé poradny. I u této klientky jsme také našel zátěž lymfatického systému emocemi, stresem a již i zacyklenými emocionálními vzorci. Začala už mít pochybnosti o tom, že bude děti vůbec mít. Což je samozřejmě potřeba brát v potaz. Protože když se otěhotnění delší dobu nedaří, navíc za podpory hormonální stimulace, u řady klientek dojde ke značnému zatížení psychiky. Stávají se přecitlivělými a úzkostnými. U paní Jitky byl vlastně jako první identifikován problém v nervovém systému, a jako druhé v pořadí byly zjištěny rodové zátěže. V rodině trpěly ženy po generace na záněty žil, a i u ní byl také geneticky zatížený krevní a lymfatický systém. Důležité je zmínit, že na negativní průběh snahy o otěhotnění měl u klientky velký vliv také i její neuspokojivý stav bederní a křížové páteře, který je silně ovlivněn i špatnou polohou kostrče. Tento neuspokojivý oblasti kolem kostrče, má zásadní vliv i na stav (kvalitu) celé skupiny svalů pánevního dna. Bylo proto nutné celou terapii rozšířit i o osvědčené cvičebné postupy jako jsou: metoda paní Mojžíšové, cvičení podle Vojty, Dorna, dechové techniky podle Pěti Tibeťanů, jógová cvičení, lymfo terapie zaměřené zejména na oblast dolních končetin a třísel, kde i v tomto případě některé lymfatické uzliny nepracovaly správně, blokovaly tak průtok mízy touto oblastí a měly následně zásadní vliv na vznik zánětlivých procesů v malé pánvi. V neposlední ředě se také muselo pracovat i s psychikou. Vliv dlouhodobého neuspokojivého stavu se začal projevovat v oblasti psychosomatiky. Svaly pánve se neustále vracely do tenzních stavů, čímž zásadním způsobem ovlivňovaly vznik bolestí, které se nekontrolovatelně touto oblastí šířily zejména v době menstruace a také při partnerském životě. Museli jsme tedy zvýšit i poměrné zastoupení pohybu během dne. Mladá paní většinu dne stráví u počítače v kanceláři. Od ledna tohoto roku začala soustavná rehabilitační kůra s fyzioterapeutem. Během terapií se zjistilo, že řada těchto problémů má základ už v dětství. Například byla v raném dětství operována na břišní kýlu a během dospívání absolvovala operace i tříselných kýl a současně jí bylo odebráno i slepé střevo. („Pro jistotu“ – jak sama řekla). Dále sama uvedla, že má problémy při dlouhodobém sezení na něčem tvrdším. Již v té době byla vyslovena domněnka, že problémem může být posunutá kostrč. Tento stav se několikrát pokoušeli napravit pomocí techniky paní Mojžíšové (manuální manipulací přes rektum). Bylo tedy nutné udělat RTG vyšetření při kterém se následně potvrdilo podezření, že kostrč je nevhodným způsobem ohnutá dovnitř pánve. To byla ta základní příčina, kvůli které se práce se skupinami pánevních svalů napojených na kostrč a stydkou kost nedařila. Dále se zjistilo, že kostrč musela být traumaticky poškozena a že od doby, kdy k traumatu došlo, kostrč v této poloze navíc srostla. Proto se s ní terapeuticky nedalo pracovat. Klientka po tomto zjištění potvrdila celkem velice nepříjemný pád na lyžích (pád byl veden na křížovou oblast a dosednutí proběhlo na hranu lyže, jak klientka později dodala). Při primární kontrole u lékaře se to v té době vyhodnotilo jako „lehké naražení pánve“.  Všechny tyto terapie byly prováděny na renomovaném RHB pracovišti, avšak bez zjevného efektu. Po vyhodnocení RTG nálezu, se od těchto terapií upustilo. Tato informace se zase jen podepsala na psychice klientky a také následně negativně ovlivnila oblast první, druhé, čtvrté a páté čakry. Kdo se o problematiku čaker zajímá, tak potvrdí, že jsou všechny výše zmíněná čísla postižených čaker pro energii těla velice zásadní. Jen pro doplnění, na potřebu řešit kvalitu energie proudící přes čakry jsme se dostali zhruba asi na třetí, čtvrté návštěvě a dále bylo potřeba začít pracovat i s energetickými dráhami jater, ledvin a slinivky. Blokace v průchodu energií jsou zásadní například pro vznik nepravidelné a bolestivé menstruace, na ne příliš „příjemný“ partnerský život, má vliv i na otěhotnění. Ve vyšším věku má tento problém u žen (a to zejména po přechodu), vliv na stav (elasticitu) svalstva malé pánve a je proto jedním z faktorů, které přispívají ke vzniku inkontinence. V této době jsme se proto zase při práci s klientkou napojili na klasickou medicínskou RHB, kdy jsme pravidelně střídali návštěvy u mne v poradně pro detoxikaci organismu, a na pracovišti klinické rehabilitace. Tyto terapie již probíhaly trošičku jiným způsobem, (byla dělána klientce na míru), toto bylo možné z důvodu že s jedním pracovníkem toho rehabilitačního centra docela intenzivně spolupracuji i na bázi mé původní profese, kterou byla právě fyzioterapie. Průběžně jsme spolu celý postup konzultovali. Doby mezi návštěvami jsme zkrátili na minimum. Intenzivní proces RHB byl nutný vzhledem k tomu, že klientka měla předběžně určený termín IVF (umělé oplodnění) již na duben. Vše jsme proto podmínili snaze její zdravotní stav před vlastním zákrokem co nejvíce zkvalitnit. Dalo by se říct, že správné nastavení spolupráce klasického a alternativního přístupu k řešení těchto zdravotních potíží u této klientky, sehrálo velice pozitivní roli při jejich odstraňování. Na této spolupráci z 99 % stavím svoji vlastní práci poradce. Dále jsme se museli soustředit na odstranění emocionálních bloků, pramenících z úzkosti a strachu. Toto se nám také postupně velice dobře povedlo, takže během asi dalších dvou měsíců se nám otevřela čakra číslo jedna a dvě. Našim cílem bylo odstranit zejména strach a úzkost z oblasti malé pánve. Tady je potřeba si říci, a hlavně si uvědomit, že lichá čísla čaker jsou spjata se slůvkem „Já“. Význam slůvka já je spojené s emocemi jako například: „Já mám strach, že to nepůjde, já to nechci, já to nesnesu, já se budu bránit proti jakémukoliv útoku vůči své osobě, …“ Takto se dá definovat vliv první čakry. Oproti druhé čakře, která je vázána na vztahy. To znamená pár (párové vztahy), kdy vztahy takto vyjádřené, mohou být například: já – partner, já – rodič (rodiče), já – škola (spolužáci), já – práce (spolupracovníci), já – mateřství (dítě), ale i já – já, … Všechny negativní, ale i pozitivní emoce se následně odráží v kvalitě čtvrté – srdeční čakry. Srdeční čakra je ta, která nám pomáhá zvládat velice silný cit a tím je láska. Jsou zde stejné principy jako u čakry druhé. Já se mám (nemám) rád, já chci (nechci), aby mě měl někdo rád, proč mě nikdo nemá rád, mě už musí mít někdo rád, …

Velice často jsou zdrojem těchto strachů orkány a systémy v oblasti těchto čaker a jsou to zejména: nervový systém, zažívání, srdce, urogenitální systém a páteř. Tyto emocionální ložiska je možné velice dobře zrušit pomocí preparátů řady Nodegen. I tato klientka potřebovala odblokovat informace, které plynuly z jejího životního příběhu. Konkrétně bylo potřeba upravit zkušenosti (strachy), které si podvědomí nahrálo v období prenatálu a postnatálu. Tedy období od početí, po rané období po porodu. Jakmile došlo na odhalování uložených informací (zkušeností) z tohoto období, dostali jsme se najednou dál i v rozhovorech, (najednou se dostavily informace), že i její babička a maminka měly různé problémy, které si obě ponechávaly v sobě a nikde se s nimi nechlubily. I u nich v rodině se tyto věci považovaly za TABU. Musela se jich přímo zeptat. Klientka měla velkou výhodu, že se bylo vůbec koho zeptat. Nezřídka se stává, že prarodiče nebo i rodiče již nemáme. To, že našla odvahu se zeptat, jí velice pomohlo i ve zlepšení (prohloubení) vztahu k rodičům i prarodičům. Velice se uvolnila a zklidnila a vědomí, že na to už není sama, (má si s kým o tom promluvit) jí velice pomohlo. Nutno podotknout, že i partner byl a je klientce velikou oporou. Vše tedy dopadlo velice dobře.  Když jsme se s klientkou viděli naposledy, to bylo 14. 6., (to znamená před prázdninami), zjistili jsme, že se všechny svalové skupina malé pánve velice dobře uvolnily, a tím se i stabilizovala energie čaker a ona se tím i následně velice zklidnila. Dále je ještě důležité zdůraznit, že na základě průběhu terapií se rozhodla dohodnutý termín IVF na duben zrušit. Domluvila se v reprodukčním centru, že plánovaný výkon nechají zatím ještě spát, a že by ho raději nechali možná až někdy na podzim, pokud to tedy půjde. Bylo jí sděleno, že se uložený genetický materiál dá uchovat až do podzimu, takže by neměl být problém provést IVF výkon až na podzim. Domluvili jsme si kontrolu u mě v poradně někdy na září, tedy po návratu z dovolené. Klientka se za mnou dostavila 18.9. a vlastně mi přišla oznámit, že je v 10. týdnu těhotenství. Potvrdilo se tedy to, co jsme si řekli. Konkrétně, že když se uklidní, když všechno bude tak jak má být, když bude na dovolené (což se dá říct, že je to svým způsobem ta nejlepší doba pro snažení se o potomka), tak se to musí podařit. Řekla mi, že s manželem odjeli někam do Tichomoří, tam byli asi 14 dní na tom nejromantičtějším místě na světě, a že si vůbec nevzpomněla na nějaké těhotenství, užívala všechno úplně tak, jak když byli za svobodna, když spolu chodili a oba vůbec o ničem nepřemýšleli. Všechno si užila po všech stránkách úplně naplno a najednou zjistila, že je těhotná. A jak mi sdělila i manžela to velice překvapilo a následně dokonce i lékaře, ke kterému chodila na to IVF. Ten řekl: „No, jak je vidět, tak zázraky se ještě dějí.“ Je to opravdu trochu malý zázrak, protože to, v jakém stavu jste se nacházela (zdraví a psychika), byste otěhotnět vlastně sama neměla, no ale vám se to povedlo, tak buďme rádi.“ Takže je nyní samozřejmě šťastná, protože vlastně už začíná 11. týden. Všechno probíhá naprosto v pořádku a už jsme domluveni s fyzioterapeutem, že ji budeme hlídat v rámci celého těhotenství, hlavně co se týče oblasti bederní páteře a tak dále…, aby to všechno fungovalo po celou dobu, jak má a já zase budu hlídat, jestli je všecko v pořádku v rámci výživy plodu a maminky. Dále nás tento celý terapeutický postup upozornil, na možné komplikace v čase porodu, protože kostrč může přirozený porod (protrahovaný, extrémně bolestivý) komplikovat, a tak by mohlo dojít i na porod císařským řezem. (Tento postup je nutný, pokud je potřebné eliminovat rizika ve vztahu k dítěti a matce.) Navíc je velice příjemné zjištění, že i její ošetřující lékař, se kterým ona jedná jako s gynekologem a potencionálním porodníkem, je nakloněný alternativním postupům, protože vidí, že se vlastně vše podařilo vyřešit díky spolupráci napříč více obory. Jak je vidět, tak se podařilo i v tomto případě nakonec prolomit zprvu trochu snad i „neochotu“ akceptovat jiný přístup při řešení problémů těchto párů. Nutno však dodat, že v této době problémů velice častých.

Při řešení nahromaděné emocionality pomocí detoxikace, jsem se musel opřít zejména o preparáty informační medicíny od firmy Joalis a to zejména: EmoDren, Nodegen, (celkem deset druhů – podle času, kdy se emoce do organismu nahrály) Vertebra, GynoDren, VelienDren, LiverDren, CorDren, Lymfatex.

 Dále jsme použili i další preparáty na řešení problému v oblasti páté čakry, (to znamená v té krční), kde byl problém se založiskovanou chronickou infekcí, která byla virového původu. Klientka proto dostala například: Gripin, Deuron, Medulon, NeuroDren, to znamená, že se vše uvolnilo přes míšní nervy dolů do páteře, kde jí tato infekce zase částečně kontaminovala jedničku a dvojku čakru. Ke zlomovému zlepšení došlo, když jsem podal preparát Nodegen – Pren, který pomohl dovršit toto uvolnění generačně uložených negativních informací a tím se vlastně všechno najednou otevřelo a vše je tak, jak má být. Celá tato detoxikace trvala v tomto případě asi šest měsíců, po kterých vlastně došlo k přirozenému otěhotnění.

 Pro doplnění možností pomoci nastávajícím maminkám máme v poradně běžně v nabídce preparáty Gravital a Laktavit, takže můžeme velice přesně a na vysoké kvalitativní úrovni doplňovat živiny potřebné nejen během těhotenství, ale i v době kojení. Jsou to preparáty, které i gynekologové sami rádi předepisují, protože jsou velice dobře sestavené. Já jsem schopen navíc taky vytestovat i to, jestli je důvod (čas) k tomu, podat nějaký výživový doplněk anebo jestli to tělo ještě zatím zvládá samo. Tato možnost se vztahuje i na potraviny užívané během těhotenství. Dále se podává i vit. B9 (acidum folikum – kyselina listová), která je velice důležitá pro správnou funkci a kvalitu sliznic v děloze, proto se většinou doporučuje v období prvního trimestru, to znamená v prvních třech měsících těhotenství. Závěrem by se tedy dalo říci, že je tento případ výsledkem souběhu spolupráce klasické a tzv. alternativní medicíny, což mělo hlavní podíl na zdárném průběhu tohoto příběhu. Spolupráce klasické medicíny, správné načasování RHB terapie a přesně dávkovaná porce informací se významně podílely na zdárném otěhotnění přirozenou formou. (je to pro psychiku matky a zdravý vývoj dítěte ta nejlepší varianta). Byly též vytvořeny ty nejlepší předpoklady pro ničím nerušený průběh vlastního těhotenství a následně i porodu. Ve většině podobných případů se běžně doporučuje být trpělivý a počkat, a ne se nechat zatlačit do systému – zatím zkusíme tohle, a pak ještě tamto a v nás to ve finále vlastně jenom prohlubuje pocit, že to spíš stejně nemá žádnou cenu. Procenta nejistot stoupají. I u této klientky vedla spíše k prohloubení pocitu takřka jistoty, že dítě mít nebudeme. Pokud se nám podaří u klienta naopak nastavit hladinu důvěry v lékaře, poradce, terapeuta, a hlavně v sama sebe, nastane obrovský obrat a vše se v 90 % případů podaří. Za roky, co jsem dělal fyzioterapeuta a posléze i poradce pro řízenou detoxikaci organismu, prošlo mou poradnou obrovské množství podobných klientek a počet dětí, které přišly na svět podobnou cestou, už dávno nepočítám.

A je velmi krásné, když jdu někde po ulici s manželkou a maminky s kočárkem nás zdraví a zastavují a říkají: „Dobrý den, pane Jakeši, pojďte se podívat, jak se nám ta Anička anebo Petřík povedl.“ smiley

Komentáře

Diskuze je prázdná.
váš email:
jméno:
text:

X
Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).